Информация за доставка

Възлагането и изпълнението на поръчките се извършва съгласно описаното по-горе, в разделите “Поръчка на артикул” и “Плащания” , както и в настоящите общи условия.

Място на доставка

Поръчаните стоки ще бъдат доставяни на посочения от Купувача адрес за доставка.

Стойност на доставката

Общата стойност на доставката включва цените на стоките, разходите за опаковка и транспорта.

Цени и плащания

Цените на стоките са свободни и могат да бъдат променяни. Цените остават твърди и не подлежат на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането в определения срок.

Цените на стоките са в български лева и с включен ДДС.

Срок на доставка

Срокът на доставка се определя от избрания начин за доставка.