Категории

Каломаслоуловители

      Каломаслоуловителите се използват за пречистване на дъждовна и отпадна вода, замърсени с петролни продукти от паркинги, автосервизи, бензиностанции и терминали за товарене и разтоварване на горива и др.
Не се препоръчва използването му за пречистване на води, съдържащи твърди петролни продукти. Каломаслоуловителите, които са изработени от полипропилен и са за подземен монтаж и са с правоъгълна или кръгла форма. Монтират се в земята.
Оборудването е двукамерно с или без междинен филтър. При монтиран колесцентен филтър концентрацията на нефтопродуктите на изхода е до 5 мг / л и водата може да бъде изхвърлена директно в природатаКаломаслоуловителите без монтиран микрофилтър работят на принципа на гравитационното отделяне на леки течности, съдържащи нефтопродукти. Този вид каломаслоуловители се използват, когато отпадните води се заустват в действащата канализация .
Изработваме следните каломаслоуловители: КЛМ за паркинги и гаражи с дебит от 0,5 л / с до 6 л / с и КЛМ за автомивки с дебит от 1 л / с до 10 л / с.


 

Няма добавени продукти в тази категория